VELKOMMEN TIL KULDEMEDIE

Produktet kuldemedie.no ivaretar myndighetenes pålagte krav til registrering av alle kuldeanlegg, regnskap med forbruk av kuldemedie samt dokumentasjon på utført service/etterkontroll av anleggene. Har du behov for et effektivt system for registrering av dine kjøle- fryse- eller AC anlegg som også tilfredsstiller myndighetenes krav til rapportering, har vi den perfekte løsningen for deg. Norske myndigheter har nå innført EU-regulativet som pålegger alle anleggseiere å registrere alle anlegg med fyllmengde over 3 kg. Dette medfører at de fleste kjøle- og fryserom samt AC-anlegg over 7 kWh vil komme innunder forskriften. Gjennom service partnere i hele Norge vil vi kunne tilby denne tjenesten til alle enkeltforetak og kjeder hvor både butikkens og kjedenes krav til rapportering vil være ivaretatt gjennom dette systemet. Ta kontakt med Knut Vidar Olsen AS for mer informasjon.